Voldstedet...

I middelalderen var der mange borge i Danmark. Datidens borge blev anlagt og bygget af kongen, af bisperne eller af landets stormænd. Der hersker fortsat en del mystik om disse borge og ikke mindst om deres opførelse, og de har nok ikke alle været befæstede som egentlige forsvarsværker.

En typisk middelalderborg blev anlagt med to formål. Dels skulle den tjene som bolig, dels som fæstning.

De fleste borge er i dag helt borte. Fra enkelte findes der bevarede ruiner, fra andre kun grave eller volde, som endog kun kommer for dagens lys, hvis man graver dem fri.

Et sted, hvor der engang har været en borg, kaldes et voldsted - også selv om der ikke resterer noget synligt af det tidligere anlæg. Selv om bevaret skriftligt kildemateriale fortæller os om en tidligere borgs eksistens, er det ikke altid lykkedes at finde det egentlige voldsted.

Voldstedet ved Borreby er anlagt på den nordlige spids af en bakkeryg, der inddæmmes af vandløbene Odense Å i øst og Holmehave Bæk i vest umiddelbart syd for det sted, hvor bækken løber ud i åen. Voldens højeste punkt når hele 10 meter over åens niveau. Voldstedets placering vidner om forsvarsmæssig betydning, idet terrænet og de to vandløb er effektive værn mod fjendtlig indtrængen.

I dag afgræsses voldanlægget af får. De holder bevoksningen nede, hvilket gør udsynet til det særprægede anlæg frit, og virker på den måde som naturplejere.