Velkommen på Voldsgaard...

Meget omkring Voldsgaard ved Borreby er anderledes og særpræget. Det gælder terrænet, det gælder stedets historie, det gælder den smukke bindingsværksgård samt den aktuelle ejer af stedet Lars Voldsgaard, som er født og opvokset her.

Voldsgaard er en smuk gammel bindingsværksgård sydvest for Odense i Assens kommune. Mellem gården og vandløbene Odense Å samt VoldsgaardHolmehave Bæk rejser resterne sig af et middelalderligt voldanlæg, et voldanlæg der højst sandsynligt har haft forsvars- og kontrolmæssig betydning.

Naturen omkring Voldsgaard er mangfoldig og unik. Mark, eng, vandhuller og vandløb byder bl.a. på et væld af plantearter, fisk, samt et rigt fugleliv. En del af Voldsgaards jorder er tilgængelige for offentligheden idet to afmærkede ruter under projekt "Spor i Landskabet" viser vej.