Voldsgaards historie og ejere...

Lars Voldsgaard (1951) driver Voldsgaard som blandet jordbrug og svinebrug kombineret med miljøvenlig pleje af naturarealer.

Meget af Lars Voldsgaards tid bruges på arbejdet som kommunalpolitiker for Venstre i Ny Assens kommune. I fritiden bliver der også tid til at spille fodbold og badminton, ligesom en stor del af fritiden bruges på rejser i udlandet.

Med tiden vil Lars Voldsgaards ældste datter, Marianne (1979), overtage Voldsgaard. Marianne er uddannet faglært landmand samt agronom og ønsker at videreføre Voldsgaard med respekt for miljø og fauna.

Ligesom voldstedet og den oprindelige borg er selve gårdens oprindelse umulig at datere, men der kan næppe være tvivl om, at der her har været en boplads meget længe.

Det vides at gården handledes flere gange i løbet af 1600-tallet, indtil den i 1722 atter kom under Kronen som ryttergods. I 1764 blev ryttergodset nedlagt, hvorefter Voldsgaard blev underlagt Christiansdal i Dalum. Herfra blev den senere samme år solgt til selveje.

På kongens auktion over det fynske ryttergods den 14. nov. 1764 købte Niels Bang, gården / godset Voldsgaard, for 2650 rigsdaler. I 1766 får Jens Crofas udstedt kongeligt skøde på ejendommen. I 1774 skødede Crofas gården og et nyt hus, Hvidkildehuset, på grunden til Lars Tejlgaard. I 1784 er Knud Rasmussen fra Brylle opført som ejer af Voldsgaard. Hans Enke Karen Lauersdatter giftede sig samme år med Mogens Simonsen fra Frøbjerg. Denne overdrog i 1809 gården til sin stedsøn Lars Knudsen, som i daglig tale blev kaldt Lars Voldsgaard. Efter hans død i 1868 blev enken Karen Madsdatter siddende i uskiftet bo for i 1873 at overdrage ejendommen til sønnen Knud Jørgen Larsen. Dennes søn Lars Voldsgaard videreførte gården fra 1913 indtil 1960, hvor Knud Voldsgaard som næste led tog over. Det seneste generationsskifte fandt sted i 1982, hvor den nuværende ejer Lars Voldsgaard overtog.