Spor i landskabet...

Brochure

Lars Voldsgaard lægger også terræn til det landsomfattende projekt "Spor i landskabet". Hvem ellers, kunne man sige

Da det landsomfattende projekt "Spor i landskabet" blev søsat i 1997, var Lars Voldsgaard blandt de første, som meldte sig med tilbud om at åbne deres ejendom for offentligheden.

Projektet er initieret og styret af Landbrugsrådet med Amtsråds- foreningen, Dansk Skovforening, Friluftsrådet samt Skov- og Natur- styrelsen som samarbejdspartnere. Projektet støttes med tilskud fra tips- og lottomidler til friluftslivet.

På Voldsgaard blev der i 2001 anlagt endnu et spor. Begge spor starter umiddelbart neden for voldstedet, og her finder du også en boks med brochuren "Sporene ved Borreby". I brochuren ser du på en kortside de to spors forløb gennem terrænet sammen med en kortfattet beskrivelse af de primære oplevelser, sporene byder på.

Hent brochuren i PDF