Gæst på Voldsgaards jorder...

Praktiske og nyttige redskaber, der vil øge dit udbytte af turen:

  • Praktisk neutral påklædning, herunder vejrbestemt fodtøj
  • Lille rygsæk
  • Kikkert
  • Fotoapparat
  • Flora i farver, lommeformat
  • Fugle i farver, lommeformat
  • Insekter i farver, lommeformat
  • Notesbog
  • Evt. grillmad og grillkul

Husk, at du er gæst på lodsejerens private ejendom. Nyd turen, men honorer hans gæstfrihed ved at udvise hensyn

Ejeren af Voldsgaard - Lars Voldsgaard - har prisværdigt valgt at åbne sit terræn med dets unikke herlighedsværdier for offentligheden. Det betyder, at du som gæst kan færdes frit på ejendommens jordtilliggende. En sådan gæstfrihed bør honoreres, og det gør vi bedst ved dels at udvise respekt for privatlivets fred og dels hensyn til den herlige natur, der møder os på vor vej rundt på arealet.

Respekten for privatlivets fred indebærer her, at vi selv trækker en naturlig grænse for, hvor tæt vi bør gå på boligen. Hensynet til naturen efterlever vi ved at færdes stille, og ved ikke at efterlade affald af nogen art hverken under turen eller ved rastepladserne.

Benyt den anviste parkeringsplads. Hunde må ikke medtages. Heller ikke i snor.

I terrænet vil du ud over den naturlige faunas individer møde kreaturer og får. Kreaturerne er store og kan umiddelbart se voldsomme ud, men de er ganske fredelige. En hunds tilstedeværelse kan imidlertid få dem til at blive mere nærgående og muligvis også til at bisse.

Du skal naturligvis undgå at lave markskader, hvor jorden er dyrket og væksterne undervejs, men da der er rigeligt "urlandskab" over alt, får du næppe problemer med at overholde det påbud.

Hvis du benytter de bål- og grillpladser, som er etableret, bør du være opærksom på den brandfare, som undertiden vil være til stede i perioder med længerevarende tørke. Og du skal i hvert tilfælde sikre dig, at du har slukket effektivt efter dig, før du forlader stedet.